KÖP OCH LEVERANSVILLKOR

1.0 KÖP I KUNGSBYN DJURPARK WEBBSHOP

Vid köp i Kungsbyn Djurpark webbshop innebär det att avtal ingås mellan dig och Kungsbyn förvaltning AB. Genomförd beställning innebär också att du godkänner våra köpvillkor. Du måste ha fyllt 18 år för att genomföra ett köp i Kungsbyn Djurpark webbshop. Kungsbyn Djurpark förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra ditt köp (vid exempelvis felaktiga personuppgifter). Alla priser anges inklusive moms. Inga köp från länder utanför Europa beviljas.

Alla köp på kungsbyn.se görs i valutan SEK.

1.1 Betalningsinformation

Vi använder oss av betalningslösningen Bambora Online Checkout.

1.2 Kortbetalning

Vi accepterar kortbetalning med VISA och Mastercard. När ordern läggs debiteras kortet. Betalning hanteras av vår betalningspartner Bambora för att garantera snabb och säker betalning.

1.3 Swish

Vi erbjuder Swish-betalning. Är du ansluten till Swish så har du möjlighet att genomföra betalningar som dras direkt från ditt bankkonto. Öppna Swish-appen på din mobila enhet och godkänn betalningen via ditt mobila Bank-ID för att slutföra köpet. 

1.4 Personuppgifter

Personuppgifter som du lämnat till oss i samband med köp kommer att användas av oss på Kungsbyn Djurpark för att vi ska kunna behålla vår relation med dig som kund. Vi kommer att skicka nyhetsbrev, olika erbjudanden från Kungsbyn Djurpark och ev. en gästundersökning till dig. Till årskortet behöver vi även ett personnummer till kortägaren, då årskorten är personliga behöver vi dessa uppgifter för att kunna knyta dig som kund till kortet och rätten att nyttja detta. Kungsbyn Djurpark lämnar inte ut dina personuppgifter eller e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, ex. leverantörer som hanterar information för vår räkning – sk tredjepartsleverantör. Med alla våra tredjepartsleverantörer finns skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal där vi säkerställer att personuppgifterna endast hanteras av Kungsbyn Djurpark och leverantören. Särskilda skäl föreligger också om Polis, åklagare eller liknande myndighet begär ut uppgifter. Vill du göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att skriva till oss.

1.5 Lagring av personuppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge. Du är välkommen att kontakta oss för information om de specifika lagringsperioderna för respektive ändamål. Om du vill göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att skriva till oss på info@kungsbyn.se

2.0 ÅRSKORT

2.1 Leveransvillkor

Person- eller telefonnummer till den eller de som ska äga årskorten gäller som entré för säsongen 2022. 
Person- eller telefonnummer registreras vid betalning av årskortet. Vid första besöket uppger kortägaren sitt personnummer eller telefonnummer och får de ett fysiskt årskort som värdebevis. Årskorten skickas inte fysiskt till köparen. 

2.2 Ångerrätt

Köp av årskort återbetalas ej. Med stöd i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59, 2:11 tolfte punkten) medges ej återköp eller ångerrätt av fullständiga eller delar av årskort sålda via denna webbsida.

2.3 Giltighet

Årskortet gäller ordinarie öppettider 2022. I årskortet ingår entré till Kungsbyn Djurpark.

3.0 DAGSBILJETTER

3.1 Leveransvillkor

Dagsbiljetterna levereras via mail och med en QR kod scannas biljetterna i entrén på Kungsbyn. När en order har scannats kan den inte användas som inträde igen. En QR kod gäller för samtliga biljetter i den aktuella ordern. Dagsbiljetterna skickas inte fysiskt till köparen. 

3.2 Ångerrätt
Kungsbyn medger att återköp av entrébiljett för viss dag/tidpunkt, kan ångras/återbetalas senast 24h innan entrébiljetten börjat gälla. Kunden avbokar då genom att kontakta oss via telefon eller mail.  

3.3 Giltighet

Dagsbiljetterna gäller som entré på Kungsbyn den dagen som biljetterna är kopplade till. Vid köpet måste kunden välja vilken dag biljetterna ska gälla för. 

4.0 FORCE MAJEURE/ BEFRIELSEGRUNDER

Vid Force Majeure ansvarar varken du som kund eller Kungsbyn Djurpark för brister i fullgörande av avtalet. Force Majeure kan vara en allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, terroristattack, tekniska problem eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av avtalet och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när en underleverantör drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Kungsbyn Djurpark. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

5.0 KONTAKTUPPGIFTER

Bolagets namn: Kungsbyn förvaltning AB
Org.nr: 556916-4527
Telefonnummer: 021-212 50
E-post: info@kungsbyn.se
Postadress: Kungsbyn 33, 725 98 Västerås

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.